انواع دوچرخه و وزن آنها

دوچرخه ها بر اساس کارایی و رشته آن دارای وزن های مختلفی دارند که بر روی عملکرد دوچرخه سوار تاثیر مستقیم دارد:

  1.  دوچرخه استقامت که اصولاً سنگین تر از دوچرخه های مخصوص سرعت در پیست می باشد .دوچرخه جاده معمولاً بین ۸تا ۱۳ کیلو گرم است .
  2. سرعت که از فیبر کربن ساخته می شود ، ۳کیلو گرم وزن دارد و حداکثر وزن آن به ۶ کیلو گرم می رسد .
  3. دوچرخه های مخصوص به نام سایکلو کراس که نسبت به بقیـه کمی سنگین تر است و برای مسیر با مانع است .
  4. دوچرخه های استایر ، که مخصوص پیســت موتـور است و وزن آن ۷ تا ۵/۷ کیلو گرم است .
  5. دوچرخه مسـابـقات کوهستان که حدودأ ۱۰ تا ۱۲ کیلو گرم است .
  6. دوچرخه مخصـوص مسـابـقـات (BMX ).
  7. دوچرخه الکتـروباتیـک مخصوص مسابقه الکتروباتیـک
  8. دوچرخه مخصوص مسابقــات سایکل بال ( فوتبال با دوچرخه ) .
  9. دوچرخه تاندوم که دو نفره است و وزن آن ۱۲تا ۱۵ کیلو گرم است .
حتما بخوانید:  نمایش دوچرخه سواری هیجان انگیز بیز کاودلا با دوچرخه UMF