تست تونل باد دوچرخه های Merida


تست در تونل باد، در طراحی دوچرخه بویژه در دوچرخه های حرفه ای، از عوامل مهم نشاندهنده کیفیت و طراحی پیشرفته محصول است. دوچرخه های مریدا که بسیاری از دوچرخه سواران حرفه ای جهان با آن رکاب می زنند در تونل باد سنجیده می شوند. مسلما فشار کمتر باد روی سرعت و در نتیجه انرژی دوچرخه سوار تاثیر زیادی خواهد داشت.

دوچرخه های Merida  در کشورهای آلمان و تایوان طراحی و تولید می شوند.

حتما بخوانید:  دوچرخه MERIDA Big.Trial 800