تعویض لقمه ی V_BRAKE

ترمز های V-brake (لقمه ای) ارزان تر هستند و می توانند قدرت ترمز خوبی را برای دوچرخه سوار پدید آورند. در مقایسه با ترمز های دیسکی، ترمز های لقمه ای باید هر چند وقت یکبار تعویض شوند، زیرا به مرور زمان سطح لقمه ها ساییده می شود و کیفیت و قدرت ترمز کاهش می یابد.

در اینجا به طرز تعویض لقمه های V-brake دوچرخه می پردازیم:
قدم اول: ابتدا باید اجزای ترمز V-brake دوچرخه را پیاده کنید. برای این کار دسته های ترمز را به سمت یکدیگر هُل دهید و  قطعه نگهدارنه کابل را جدا کنید.

قدم دوم: همانند تصویر، با پیچ گوشتی پیچ نگهدارنده لقمه ترمز ها را بیرون بیاورید.

قدم سوم: همیشه قبل از باز کردن، کارکرد واشر های ترمز دوچرخه را به خاطر بسپارید. آن ها دارای اشکال محدب و مقعری هستند که به لقمه ها اجازه می دهند تا بر محور های مختلفی حرکت کنند. بنابراین واشر ها را اشتباه نبندید.

حتما بخوانید:  انگیزه ی دوچرخه سواری

قدم چهارم: همانطور که در تصویر مشاهده می کنید، سمت راست لقمه های گران قیمت اما باکیفیت را می بینید، سمت چپ شاهد لقمه های ارزان قیمت و بی کیفیت هستند. تفاوت آن ها بسیار واضح است، پس در خرید آن ها دقت لازم را رعایت کنید.
قدم پنجم: واشر ها را به همان روال قبل بر روی دسته های ترمز V-brake دوچرخه گذاشته و پیچ روی آن ها را به آرامی سفت کنید.

قدم ششم: اگر فکر می کنید که لقمه ها فاصله زیادی با طوقه تایر دوچرخه دارند، یا می خواهید ترمز گرفتن با دستگیره ها راحت تر باشد (تیزتر) با کشیدن کابل ترمز و نزدیک کردن دسته های ترمز به طوقه (توسط شل و سفت کردن پیچ تصویر) این کار را انجام دهید. اگر آن ها خیلی به طوقه تایر دوچرخه نزدیک شده باشند،‌ دستگیره های ترمز دوچرخه به سختی گرفته می شوند. اگر از طریق پیچ موجود بر روی دو شاخه ترمز نتوانستید این کار را انجام دهید، پیچ دستگیره های ترمز را تغییر شل و سفت کنید.

حتما بخوانید:  دوچرخه جاده خود را چگونه انتخاب کنیم؟(۲)

قدم هفتم: با دستان خود موقعیت قرار گیری لقمه ها را در حد مناسبی قرار دهید. با یکی از دستان خود دسته ترمز را به سمت طوقه تایر هُل دهید و سپس پیچ کابل را سفت کنید.

قدم هشتم: همزمان با اینکه دست خود را محکم به طوقه تایر فشار می دهید و نمی گذارید لقمه ترمز تکان بخورد، لقمه را محکم سفت کنید. مواظب باشید که لقمه تکان نخورد. اگر V-brake به خوبی تنظیم شده باشد، ترمز کردن با بهترین کیفیت ممکن صورت خواهد گرفت.

قدم نهم: در بعضی از دوچرخه ها یک پیچ تنظیم کننده بر روی دسته های بعضی از ترمز های لقمه ای وجود دارد. با شل یا سفت کردن آن می توانید فاصله لقمه ترمز را تا حدی به طوقه تایر تغییر دهید. اگر این کار فایده نداشت به قدم ۶ برگردید.