تکنولوژی در دوچرخه سواری (۲)

پدال هایی که شما را  در دوچرخه سواری کارآمد تر می کنند

اکثر دوچرخه سواران با درست قرار ندادن پاهای خود بر روی پدال باعث اتلاف بیهوده انرژی خود در دوچرخه سواری می شوند.چون بخشی از انرژی که مصرف می شود به طبق قامه هدایت نمی شود.

در حال حاضر پدال هایی طراحی شده است که مقدار انرژی از دست رفته شما را اندازه گیری می کند. و در دوچرخه هایی که این پدال ها نصب شده است انرژی مصرفی به خوبی قابل اندازه گیری بوده است.

در مدل آزمایشگاهی این دوچرخه ها ، قادر به اندازه گیری کل نیروی دوچرخه سوار است و سنسور های اندازه گیری داخل پدال به شما می گوید که چه مقدار از انرژی را مصرف کرده اید. این کار میزان انرژی تلف شده را نشان می دهد و به بهبود روش های سواری دوچرخه سوار کمک می کند.

در حال حاضر این تکنولوژی در آزمایشگاه ها برای اندازه گیری میزان انرژی و استقامت ورزشکاران دوچرخه سوار مورد استفاده قرار می گیرد.

حتما بخوانید:  دوچرخه MERIDA RIDE 200