تکنولوژی در دوچرخه سواری (۳)

در دنیای کامل امروزی تنها چیزی که مانع ادامه دوچرخه سواری می شود ،خستگی است. اگر تمریناتی که به اسم دوپینگ مغزی مروف هستند انجام شود ،از خستگی جلوگیری می شود و ادامه مسیر طولانی تری را ممکن می کند.

برخی از تحقیقات در سال ۲۰۱۳ نشان داد که در یک آزمایش صورت گرفته بعد از ۱۰ دقیقه تحریک مغز نتایج رضایت بخشی را دریافت کردند. تحریک الکترود های مغز که وظیفه کنترل پاها را بر عهده دارندمنجر به افزایش قدرت و استقامت پاها و در نتیجه افزایش کارایی دوچرخه سوار می شوند.

امروزه دانشمندان ورزشی در صدد آزمایشات گوناگون بر مغز هستند تا با تحریک آن بر عملکرد دوچرخه سواران و جلوگیری از خستگی زودرس تاثیر بگذارند. در این آزمایشات دوچرخه سواران با نشستن بر روی دوچرخه های ثابت که به TDCS مجهز شده اند، دیرتر از زمان همیشگی خستگی را تجربه می کنند.

دوپینگ مغزی تاثیر فیزیولوژیکی بر مغز نمی گذارد.تعداد ضربان قلب و سطح آزمایش در هر دو گروه مورد آزمایش یکسان است.این کار صرفا درک فرد از خستگی را تغییر میدهد.

حتما بخوانید:  دوچرخه MERIDA ONE-FORTY 7.900

ذوپینگ فیزیولوژیکی منجر به اعتیاد بدن ورزشکار می شود و عوارض غیر قابل جبران و نیز محرومیت از شرکت در مسابقات را به همراه دارد.اما دوپینگ مغزی تنا خستگی شما را دورتر و تنها بر درک شما از خستگی تاثیر می گذارد.