دوچرخه برقی MERIDA eNINTY-NINE

با دوچرخه های برقی  MERIDA eNINTY-NINE  به جاه طلبی های خود در دوچرخه سواری جامه ی عمل بپوشانید. در حالی که eBIG.SEVEN/NINTY  به دنبال تعادل بین کاربری شهری و کوهستان در طراحی خود است، در دوچرخه های eNINTY.NINE با سیستم تعلیق کامل و یک هندسه ی ورزشی مناسب، ارتفاع پایین ۱۰۰mm و دسترسی به یک دوچرخه برقی ۲۹er را با وزن پایین ۱۹ کیلوگرم، آسان کرده است.

eNINTY-NINE با موتور ثابت شیمانو E6000 light offroad با سری جدید باتری های E8000   ترکیب شده و قدرت بیشتری را برای دوچرخه سوار در مسیرها به همراه دارد.

حتما بخوانید:  دوچرخه های کوهستان MERIDA