دوچرخه دانهیل در چه مواردی استفاده می شود؟

دسته بندی های مختلفی برای دوچرخه های کوهستان وجود دارد که با کوچکترین تغییراتی دوچرخه ها را به انواع گوناگون تقسیم کرده اند و بیشتر باعث گیج شدن خریداران شده اند تا کمک بیشتر به آنها.

یکی از انواع دوچرخه های کوهستان ، دوچرخه دانهیل است که در ۸۰ درصد مواقع تنها برای سرعت و سراشیبی های جاده های کوهستانی و مسیر های پر شیب استفاده می شود.

اکثر دوچرخه های دانهیل دارای کمک فنر ۲۰۰ میلیمتری و ترمز تند و سریع هستند و با این تجهیزات  وارد بازار می شوند. این دوچرخه ها اکثرا برای مسابقات طراحی می شوند و جنبه هیجان و سرگرمی  دارند و کمتر می بینید که از دوچرخه های دانهیل در رفت و آمد ها استفاده می شود.

در بسیاری از کشورها مانند کانادا و ففرانسه مردم را هنگام پایین آمدن از تپه ها و مسیرهای کوهستانی با دوچرخه های کوهستانی خواهید دید. و بسیاری از برند ها دوچرخه هایی می سازند که این بخش از بازار را حمایت می کنند.

حتما بخوانید:  نحوه برگزاری مسابقات تور دوچرخه سواری

تنها مشکل دوچرخه های دانهیل این است که برای موارد دیگر و مکان های دیگر غیر قابل استفاده هستند.کمک فنر ۲۰۰ میلیمتری و سرعت وحشتناک این دوچرخه ها اصلا برای دوچرخه سواری های طولانی مناسب نیستند. دقیقا مثل این است که ما ماشین های مسابقه فرمول یک در خیابان های شلوغ لندن بخواهید دوچرخه سواری کنید.