دوچرخه سواری تریال چیست؟

دوچرخه سواری تریال رشته ای انفرادی در دوچرخه سواری است که با دوچرخه های مخصوص انجام می شود. در این رشته از دوچرخه سواری که از زیر مجموعه های رشته دوچرخه سواری کوهستان است ، مهارت فرد در مانورها و حفظ تعادل دوچرخه سوار در مسیر های خاص طبیعی و یا مصنوعی است که مخصوص این رشته از دوچرخه سواری طراحی شده است.

هدف در این دوچرخه سواری عبور از مسیرهای مختلف با تماس فیزیکی کم است. دوچرخه سواری تریال از موتورسواری تریال گرفته شده است. موتور سواران تریال قبل از سوار شدن کودکانشان آنها را تشویق به آموزش تریال با دوچرخه کردند که در نتیجه برخی از آنها تریال با دوچرخه را بیشتر دوست داشتند و این رشته از دوچرخه سواری را بوجود آوردند.

این رشته دوچرخه سواری دارای ۴ کلاس مختلف است که عبارتند از‌: مبتدی ، ورزشی ، ماهر و حرفه ای

بسته به کلاسی که در آن دوچرخ سواری می کنید شما باید هر بخش را بین دو تا سه دقیقه به پایان برسانید. در هر مزحله یک نقطه وجود دارد که سوار با لمس آن نقاط شروع و پایان هر مرحله را اعلام می کند. و با اتمام ۵ مرحله توانسته است مسیر خود را طی کند.

حتما بخوانید:  دوچرخه سواری در پاییز