دوچرخه سواری و لباس مورد نیاز

کلاه ایمنی که برای هر سن و هر درجه از مهارت در دوچرخه سواری پیشنهاد می شود و از وارد شدن ضربه به جمجمه ،هنگام زمین خوردن یا تصادفات احتمالی جلوگیری می کند .
● دستکش مخصوص دوچرخه سواری برای تنظیم فشار وارد شده به کف دست هنگام گرفتن فرمان و زمین خوردن ،و ایجاد اصطکاک هنگام عرق کردن دستها .
● و دستکش مخصوص برای گرم نگهداشتن دست در هوای سرد.
● پیشانی بند برای جلوگیری از تماس باد سرد و گرم با پیشانی .
● کفش مخصوص که دارای سوراخهای زیاد برای تهویه ،وکف با انعطاف کم و مقاوم است و باعث می شود تمام نیروی وارده در محل برآمدگی پنجه پا به محور رکاب منتقل و از اتلاف انرژی و خستگی پا جلوگیری شود
● پل کفش که مانع از لیز خوردن کفش روی پنجه رکاب میشود
● پیراهن مخصوص دوچرخه سواری که برای کم کردن مقاومت هوا تنگ و چسبان است و دو یا سه جیب در پشت دارد .
● شلوار مخصوص دوچرخه سواری برای جلوگیری از آسیب رسانی سرما و آفتاب سوختگی .
آستین برای جلوگیری از آفتاب سوختگی دستها .
● عینک افتابی که از چشمها در برابر آفتاب محافظت می کند
● عینک بی رنگ برای محافظت چشم در هوای ابری بارانی برفی و تاریک .
● روکش کفش برای محافظت پا از آب و سرما
● پایبند برای روی شلوار که از تماس شلوار با سینی ها و زنجیر جلوگیری می کند
● شورت مخصوص دوچرخه سواری که برای مقابله با مقاومت هوا باید تنگ و چسبان باشد.
● لوازم دیگری از قبیل جوراب ،کلاه ،آفتابگیر ،مچ بند ،گرمکن و باد گیر را می توان نام برد.

حتما بخوانید:  جلوگیری از درد دست هنگام دوچرخه سواری