دوچرخه های برقی MERIDA eBIG.NINE/SEVEN

مهندسان و طراحان مریدا تاش فراوانی می کنند تا بین دوچرخه های شهری و MTB یک تعادل برقرار کنند و حاصل این تلاش طراحی و ساخت مدل های جدید دوچرخه های برقی eBIG.SEVEN  و eBIG.NINE است.

توانایی در طراحی و تلفیق هوشمندانه Steps E8000 و light offroad E6000 دوچرخه ی eBIG.SEVEN/NINE  را قادر ساخته است که مسیرهای روزانه شهری را همراه با جاده های تریل و کوهستانی بپیماید. یک فریم مدرن و کاملا جدید، همراه با افزایش استاندارد برای بهبود قدرت چرخ ها، این مدل از دوچرخه های برقی مریدا را بسیار متفاوت و کارآمد ساخته است.

حتما بخوانید:  دوچرخه شهری MERIDA CROSSWAY URBAN 40-D