قیمت این دوچرخه چند است؟

اگر پاسخ پرسشهای مربوط به کیفیت و جزییات لوازم دوچرخه را از وب سایت ها و یا فروشندگان دوچرخه گرفته اید و به دوچرخه مورد نظرتان بر اساس پاسخ های دریافت شده امتیاز داده اید، در اینجا می توانید رده قیمتی دوچرخه مورد نظرتان را پیدا کنید.

اگر دوچرخه انتخابی شما با امتیازات داده شده، قیمتی پایین تر از این رده ها دارد، ۲ علت دارد: ۱) اطلاعات گرداوری شده دقیق نیست و یا ۲) فروشنده درباره یکی از نکات اطلاعات اشتباه داده است.

دقت کنید که قیمت های نوشته شده به تومان است.

امتیاز حداقل قیمت حداکثر قیمت کاربری
۸-۱۵ ۲۰۰/۰۰۰ ۳۰۰/۰۰۰ مبتدی
۱۵-۳۰ ۳۰۰/۰۰۰ ۴۰۰/۰۰۰ مبتدی
۳۰-۴۰ ۴۰۰/۰۰۰ ۷۰۰/۰۰۰ مبتدی
۴۰-۵۰ ۷۰۰/۰۰۰ ۱/۰۰۰/۰۰۰ آماتور
۵۰-۶۰ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ۲/۰۰۰/۰۰۰ + آماتور
۶۰-۷۰ ۲/۵۰۰/۰۰۰ ۵/۰۰۰/۰۰۰ نیمه حرفه ای
۷۰-۸۰ ۴/۰۰۰/۰۰۰ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ + نیمه حرفه ای
۹۰-۱۰۰ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ حرفه ای
۱۰۰ + ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ + + حرفه ای

 

گفتنی است، دوچرخه های کراس در بین دوچرخه های کوهستان و شهری با کاربری مبتدی و آماتور قرار می گیرند. هرچند بسیاری از دوچرخه سواران ایرانی از دوچرخه های کراس برای تورهای بلند مدت مانند تورهای دور ایران و تورهای دور جهان استفاده کرده اند، که این مسئله بیانگر استحکام، ماندگاری و کیفیت دوچرخه های کراس است.

حتما بخوانید:  وسایل لازم برای دوچرخه سواری جاده