نگه داری دوچرخه

دوچرخه خود را داخل منزل – پارکینگ یا مکان سرپوشیده – نگهداری کنید؛ از قرار دادن آن در محیط خارج جلوگیری کنید. رطوبت هوا و آلودگی های موجود می توانند آسیب های بیشتری به فیزیک دوچرخه وارد کنند.

 دوچرخه هایی که در محیط های بارانی و جاده های خاکی استفاده می شوند،‌به سرویس و نگهداری بیشتری نیاز دارند. بنابراین اگر از این دسته دوچرخه سواران هستید به این نکته پی خواهید بر که دوچرخه شما به مراقبت بیشتری نیازمند است.

 از WD-40 برای زنجیر استفاده نکنید – WD-40 برای درب ها و چیز هایی است که بعضی اوقات در بازه های بلند مدت حرکت می کنند،‌نه دوچرخه! – دوچرخه دارای فشار ها و حرکات زیادی است. در واقع، این ماده زنجیر را آغشته به روغن خالص می کند و باعث می شود تا زنجیر بر روی دندانه های قاب جلویی لیز بخورد و اصطکاک لازم را نداشته باشد. به جای آن از روغن های مخصوص زنجیر دوچرخه استفاده کنید.

حتما بخوانید:  چگونه دوچرخه سواری به ساخت ماهیچه های پا کمک می کند؟

 اگر دوچرخه شما دچار آسیب شد یا یک دوچرخه دست دوم خریداری کردید؛ توصیه می کنیم دوچرخه را به یک تعمیرگاه تخصصی برده و از سطح کارآیی و یازده آن آگاهی پیدا کنید.
لذت ببرید! بیاد داشته باشید که اولین هدف دوچرخه سواری حمل و نقل راحت و شادی و نشاط است!