چگونه زین دوچرخه را تنظیم کنیم؟

صندلی و یا زین دوچرخه از فاکتورهای مهم در دوچرخه سواری جاده است تا سوار احساس راحتی بیشتری داشته باشد. هرچه مسیر دورتر و طولانی تری را برای پدال زدن انتخاب می کنید اهمیت تنظیم مناسب زین بیشتری نمایان می شود. ارتفاع زین بهره وری شما را در دوچرخه سواری  تحت تاثیر قرار می دهد.

اگر زین بیش از حد پایین باشد ، زانو ها نیز بیش از اندازه خم می شوند و در قسمت پایین بدن خستگی بیشتری احساس خواهید کرد. اگر هم صندلی بیش از اندازه بالا باشد، زانو ها دچار Hyperextend می شوند و کششش زیاد منجر به ساییدگی مفاصل و زانو می شود.

تنظیم ارتفاع صندلی دوچرخه جاده

با آچار فرانسه یا آچار مخصوص پیچ میله زین را شل کنید.

با هر دو دست زین را بگیرید و پیچ و تاب دهید تا بالا یا پایین بیاید.

پیچ و مهره صندلی را سفت کنید.

بر روی زین بشینید. پنجه خود را بر روی پدال قرار دهید و آن را پایین بیاورید. اگر در این حالت زانوی شما کمی خم بود ،زین در اندازه درست خود است ولی اگر زانو ها بیش از اندازه خم شده بود ،باید زین را بالاتر بکشید. اگر هم پاها بیش از اندازه کشیده بود باید زین را پایین تر بیاورید.

حتما بخوانید:  آیا دوچرخه سواری برای زانو درد خوب است؟

تنظیم وضعیت افقی زین دوچرخه

گیره زیر صندلی را شل کنید.

زین را از بالا و پایین تنظیم کنید. اگر مطمئن نیستید که چه زاویه ای برای شما بهتر است از زاویه افقی زین شروع کنید. یا بعد از کمی پدال زدن متوجه می شوید که چه زاویه ای برای شما مناسب تر است . به طور کلی مردان ترجیح می دهند نوک زین رو به بالا باشد و زنان تمایل به پایین  بودن آن دارند.

برای تنظیم صندلی را جلو و عقب ببرید و مهره زیر آن را سفت کنید.

بر روی زین بشینید . پنچه پای خود را بر روی پدال قرار دهید و پدال را بالا و جلو ببرید.اگر پای شما صاف و مستقیم بالای محور پدال قزار بگیرد تنظیم زین درست است. اگر پای شما جلو تر از محور پدال باشد باید صندلی را عقب بکشید و اگر پا عقب تر باشد باید صندلی را جلوتر ببرید.

 

حتما بخوانید:  انتخاب دوچرخه مناسب برای بزرگسالان