گرفتن لنگی دوچرخه

طوقه به دو شکل می تواند لنگ شود :

  1.  لنگی به چپ وراست
  2. ‌لنگی به بالا و پایین

لنگی به چپ و راست :

دراین نوع لنگی ها اگر در راستای قائم از روبرو به طوقه نگاه کنید یک قسمت از کمان دایره ای شکل طوقه به چپ یا به راست متمایل است،ولی در حالت عادی به دلیل اینکه عرض لاستیک بیشتر از طوقه است نمی توان با نگاه کردن ،متوجه لنگی طوقه شد ،مگر مقدار لنگی زیاد باشد .برای تشخیص کمان لنگ می توان طوقه را گرداند و به فاصله لقمه ترمز ها تا طوقه دقت کرد و هر قسمت از طوقه که به لقمه چپ یا به لقمه راست نزدیک شد آنرا به ذهن سپرد یا دست را روی کمان لنگ قرار داد .
پس از تشخیص کمان لنگ ، با تنظیم کشش پره ها به لنگ گیری می پردازیم .سرپره ها با آچار مخصوصی به نام آچار پره شل و سفت می شوند و در حقیقت راست گرد هستند ولی چون از داخل طوقه (طرف لاستیک)به آنها دسترسی نداریم از بیرون طوقه (طرف پره ها‌)چپگرد کار می کنند .

حتما بخوانید:  دوچرخه سواری در سواحل شمال ایران

بنابراین سفت کردن پره یا کشیدن آن باید سرپره را با آچار پره در جهت خلاف عقربه های ساعت بگردانید تا سفت شود و برای شل کردن پره باید سر پره را در جهت عقربه های ساعت بگردانید ،حالا برای اینکه لنگ گیری طوقه را یاد بگیریم ،فرض می کنیم در محدوده ای یهاندازه پنج پره (یعنی قسمتی از طوقه که پنج پره به آن متصل است ) طوقه به یک سمت کشیده می شود (به این جهت ،جهت کشیدگی می گوییم ) از این پنج پره ،سه پره به یک طرف توپی چزخ متصل هستند و دو پره دیگر به طرف مقابل توپی متصل هستند .
برای اینکه لنگی طوقه گرفته شود ابتدا باید از پنج پره متصل به کمان لنگ ،پره هایی که در جهت کشیدگی هستند کمی شل شوند و سپس پره هایی که در جهت کشیدگی نیستند کمی سفت شوند و اگر هر پنج پره شل بودند ،فقط پره های طرف مقابل کشیدگی ،سفت شوند و در نهایت دوباره لنگی طوقه آزمایش شود که شل ،یا بیش از حد سفت نباشند . هنگام شل یا سفت کردن تمام پره ها کافی است همه سرپره ها به یک اندازه (مثلا یک چهارم دور یا نیم دور ) شل یا سفت شوند . اگر پره ها بیش از حد سفت باشند در دست اندازها بریده میشوند .

حتما بخوانید:  جدول مقایسه ای لوازم دوچرخه شیمانو، سِرَم و کامپگنولو

لنگی به بالا و پایین :

در تاب کله ، طوقه به چپ و راست انحراف ندارد ، ولی در بعضی از قسمتها طوقه بالا می آید و هنگامی که روی دوچرخه هستید احساس می کنید زین یا فرمان در هر دور چرخ یک ضربه می زند . علت تاب کله این است که پره های چپ و راست در یک کمان کشیده شده اند و در کمان مقابل شل هستند و قسمتی از طوقه که در طرف پره های شل قرار دارد ایجاد برآمدگی در طوقه می کند . دراین حالت ،باید پره ها طرف مقابل برآمدگی طوقه را شل و پره های طرف برآمدگی طوقه را سفت کنید .
گاهی لنگی طوقه مجموعه ای از ترکیب این دو نوع لنگی است و گاهی بر اثر ضربه آنقدر شدت لنگی زیاد است که اصطلاحا می گویند طوقه تاب خورده است . در این صورت با پره کشی (تنظیم پره ) لنگی قابل برطرف کردن نیست .

حتما بخوانید:  دوچرخه مخصوص مسابقات جاده