نوشته‌ها

چگونه ارتفاع زین منجر به درد زانو می شود؟

/
قسمت های مختلف دوچرخه می تواند زانو های شما را تحت تاثیر قرار ده…

زاویه مناسب برای زین دوچرخه

/
به عنوان یکی از معدود مناطقی که هنگام دوچرخه سواری با بدن شما تماس …