نوشته‌ها

چگونه دنده های دوچرخه را عوض کنیم؟

/
دانستن اینکه چگونه و کی دنده های دوچرخه را عوض کنیم چیزی نیست که بلافاص…

شانژمان دوچرخه را تعمیر کنیم

/
در هنگام تعویض دنده دوچرخه در شرایط مختلف ممکن است با مسائلی روب…

چگونه مانند حرفه ای ها دنده دوچرخه را عوض کنیم؟

/
تغییر صحیح و کارآمد دنده دوچرخه در مسابقات می تواند یک تفاوت آ…