نوشته‌ها

دوچرخه MERIDA SCULTURA DISC 400 برنده تست ‘De Telegraaf’

/
روزنامه هلندی ‘De Telegraaf در آخرین شماره خود تستی را در باره دوچرخه…

دوچرخه Merida Big_Nine Team

/
دوچرخه Merida Big_Nine Team ، یک دوچرخه 29er هاردتیل کوهستان است که برای  …

دوچرخه Merida Cyclo Cross 300

/
دوچرخه Merida Cyclo Cross 300 در سطح مبتدی سایکلو کراس برای طرفداران ماجر…

دوچرخه Merida Ride 4000

/
دوچرخه Merida Ride 4000 یک دوچرخه استقامتی است که بر سواری جاده …

دوچرخه Merida Ride 400

/
دوچرخه Merida Ride 400 یک دوچرخه استقامتی است که بر سواری جاده ت…

دوچرخه Merida Big Seven XT Edition

/
دوچرخه Merida Big Seven XT Edition یک دوچرخه کوهستان برای رشته های کراس ک…

دوچرخه Merida Speeder 3000

/
دوچرخه Merida Speeder 3000  از دوچرخه های تاپ فرمان صاف در رشته دو…

دوچرخه MERIDA SCULTURA100

/
دوچرخه  MERIDA SCULTURA100 یک دوچرخه جاده ،طراحی شده  برای س…